15 Φεβ 2010

ΠΙΟ ΨΗΛά

my dream by Tipu Kibria

14 Φεβ 2010

ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝή ΤΡΟΧΙά,


αρκούν οι μικρές τρυφερές, καθημερινές, καθησυχαστικές χειρονομίες.

ΣήΜΕΡΑ ΤΟΝ ΚΑίΜΕ