5 Ιουν 2008

ΠΡάΣΙΝΟΣ ΠΟΛίΤΗΣ

από σήμερα.
ευαισθητοποιούμαι, δρω και ζω
οικολογικά.

πρώτα ΕΓώ
και μετά ΕΜΕίΣ κι ΑΥΤΟί.
για να γίνει κάποτε, όΛΟΙ ΜΑΖί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: