21 Οκτ 2008

ΑΣ

εξασκήσει ο καθένας την τέχνη που ξέρει.

archer by Ara Petrosyan

έρδοι τις, ήν έκαστος ειδείη τεχνήν.
αριστοφάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: