20 Απρ 2008

ΕΚ ΒΑϊΩΝ...

«Εκ βαϊων και κλάδων ως εκ θείας εορτής εις θείαν μεταβάντες εορτήν, προς σεβασμίαν του Χριστού Παθημάτων , πιστοί συνδράμωμεν, τελετήν σωτήριον και τούτον υπέρ ημών πάθος υφιστάμενον, κατοπτεύχωμεν εκούσιον...»

(απόστιχον Λυχνικού Κυριακής Βαϊων)


Η πορεία του ανθρώπου στο μαρτύριο είναι ήσυχη, μυστική.

Δεν υπάρχουν σχόλια: