16 Μαΐ 2008

ΚΑΤΑΝΟΗΤή Η ΑΝΑΣΦάΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙάΣΗΜΩΝ

αλλά εμείς οι άσημοι?
γιατί σε ώρες πρωινής συναλλαγής, σε ώρες φαγητού και σε νύχτες με φεγγάρια?
για να μη μας βλέπουν ή άραγε να μη τους βλέπουμε?

Δεν υπάρχουν σχόλια: