6 Οκτ 2008

AMÁLIA is the voice of PORTUGAL

Date of birth: 23th July 1920 - Lisbon
Date of death:6th October 1999 - Lisbon

A Voz Portuguesa Amália Rodrigues by ivan ulmann

Δεν υπάρχουν σχόλια: