16 Δεκ 2008

ΜΕ ΑΠόΛΥΤΗ ΣΟΒΑΡόΤΗΤΑ

και όπως ταιριάζει στο πνεύμα των ημερών, στολίζει το χριστουγεννιάτικό της δένδρο.

nena by vaf

Δεν υπάρχουν σχόλια: