4 Φεβ 2009

QuiS, QuiD, uBi, QuiBuS auXiLiiS, CuR, QuoMoDo, QuaNDo?

ποιος ο ένοχος? ποιο το έγκλημα? ποιος το διέπραξε? με ποια μέσα? γιατί?
με ποιον τρόπο? σε ποια χρονική στιγμή?

Марионетка by Victor Velychko

το απόλυτο αίσθημα ανασφάλειας παντού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: