14 Σεπ 2010

εΝ ΚοΜοΤηΝή Τη 5η ΣεΠΤεΜΒΡίου 1963

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
.
ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΕΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Οι μαθηταί

Οι μαθηταί εμπνεόμενοι από τα υψηλά ιδανικά του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού πρέπει να είναι τα υποδείγματα της κοινωνίας....... ......... .........
................................................................................


Εκκλησιασμός

Οι μαθηταί θα εκκλησιάζονται καθ' εκάστην Κυριακήν τμηματικώς, τη συνοδεία του Γυμνασιάρχου ......... ...... ......
..............................................................................
Οι εκ των χωρίων καταγόμενοι, θα εκκλησιάζονται εις την εκκλησίαν του χωρίου των προσκομίζοντας την επομένην σχετικήν βεβαίωσιν του εφημερίου των.


Εμφάνισις μαθητών

1. Οι μαθηταί υποχρεούνται να φέρουν πηλήκιον ευπρεπώς με τα γράμματα Γ.Κ. και κεντημένον επ' αυτού τον αριθμόν του Μαθητολογίου.
2. Οι μαθηταί των μεν τεσσάρων πρώτων τάξεων οφείλουν να έχουν την κόμην κεκαρμένην δια μηχανής, της Ε' κομμένην δια ψαλιδίου εις ύψος ενός πόντου, της δε ΣΤ' να διατηρούν ταύτην ευπρεπή.
3. Οι μαθηταί οφείλουν να είναι ενδεδυμένοι ευπρεπώς, απαγορευομένης αυστηρώς της χρήσεων παντελονίων κάου-μπόυ, ντοκερύ, μπλου τζηνς κ.λ.π.
4. Η κόμη των μαθητριών πρέπει να είναι καθαρά και κτενισμένη κατά τρόπον σεμνόν, απαγορευομένης αυστηρώς της επισκέψεως εις κομμωτήρια.
Μαθήτριαι επισκεπτόμεναι κομμωτήρια ή χρησιμοποιούσαι βαφάς θα αποβάλλωνται οριστικώς εκ του σχολείου.

Κυκλοφορία μαθητών

1. Επιτρέπεται η κυκλοφορία των μαθητών εις τας οδούς των πόλεων δια μεν το διάστημα από 25ης Σεπτεμβρίου έως 7ης Ιανουαρίου μέχρι της 7ης μ.μ ........ ......... ........... .........
....................................................................................
2. Επιτρέπεται η χρήσις ποδηλάτου δια την μετάβασιν των μαθητών από την οικίαν των εις το Γυμνάσιον και τανάπαλιν, ως και εις ας περιπτώσεις η χρήσις τούτου καθίσταται αναγκαία.
3. Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήσις ποδηλάτου εις τας μαθήτριας.
4. Απαγορεύεται εντελώς η χρήσις μηχανοκίνητου δικύκλου. Ο συλλαμβανόμενος θα εκδιώκεται εκ του σχολείου.
5. Απαγορεύεται η συναναστροφή και μεταφορά μετά εξωσχολικών.

Κινηματογράφος - Κέντρα - Ψυχαγωγία

1. Επιτρέπεται η παρακολούθησις υπό των μαθητών κινηματογραφικών ή θεατρικών παραστάσεων, χαρακτηριζομένων ως καταλλήλων ......... ............ .......... ...........
2. Επιτρέπεται η είσοδος στα ζαχαροπλαστεία και εστιατόρια της πόλεως.
3. Απαγορορεύεται η φοίτησις εις καφενεία, λούνα πάρκ, σφαιριστήρια, λέσχας κ.λ.π.
4. Απαγορεύεται αυστηρότατα, δι οριστικής αποβολής εκ του σχολείου, η συμμετοχή μαθητών και μαθητριών εις χορευτικάς συγκεντρώσεις (πάρτυ κ.λ.π).
5. Απαγορεύεται ο περίπατος των μαθητριών εις το Πάρκον της πόλεως άνευ της συνοδείας των γονέων των.
6. Συνιστάται η φοίτησις των μαθητών και μαθητριών εις τα Κατηχητικά Σχολεία της πόλεως και η συμμετοχή τούτων εις τον Ε.Ε. Σταυρόν, Προσκοπισμόν και Οδηγισμόν.

Φοίτησις μαθητών

............ ........... ........... ...........
....................................................................................
5. Οι μαθηταί δεν δύνανται να ομιλούν εις τον Γυμνασιάρχην εις τους διαδρόμους, προαύλιον κ.λ.π., εκτός εαν ο ίδιος τους απευθύνει τον λόγον.
Οι επιθυμούντες ν' αναφέρουν ή να ζητήσουν κάτι θα παρουσιάζωνται ευγενώς εις το Γραφείον και θα ομιλούν ευπρεπώς και εις στάσιν προσοχής.

Συνεργασία Σχολείου και Οικογενείας

............ ................ .............. .................
............................................................
...................................................................
...........................................................................

Εν Κομοτηνή τη 5η Σεπτεμβρίου 1963

Ο Γυμνασιάρχης

ΗΛΙΑΣ Ι. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ

υγ: Λούκας, είσαι θησαυρός! ευχαριστώ για το εγχειρίδιον...

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Απίστευτο... ανεκτίμητης αξίας ο εν λόγω "πάπυρος"!!!

Τσαλαπετεινός είπε...

Μόλις 47 χρόνια πριν...

Καλή σχολική χρονιά

Margo είπε...

Απίστευτο και πολύτιμο εγχειρίδιο πράγματι..

Πολύυυυυ μακρινό:)

erimos είπε...

Αφήστε παιδιά,άλλο να το ζεις και άλλο από μακρυά να το σχολιάζεις.

Ρωτήστε και κανά παππού που πήγαινε Γυμνάσιο τότε, θα σας πει, και ίσως καταλάβετε γιατί βρισκόμαστε σε αυτό το χάλι. γειά σας.