7 Νοε 2008

ΑΡΓά,

..ключики ... by fabber

ανεπαίσθητα, κι όμως στάθερά, η ζωή αλλάζει όψη.
στάλα τη στάλα το κάθε περιστατικό έρχεται ν' αλλοιώσει τη μορφή της,
κι ακόμα οι πιο ήρεμες, οι πιο ασάλευτες στιγμές, δουλεύουνε βουβά για το ξανάπλασμά της.

η μενεξεδένια πολιτεία (κεφ. δέκατο τέταρτο)
α. τερζάκης