26 Ιουν 2008

ήΤΑΝ ΣίΓΟΥΡΗ

πως είχε συναντήσει το πεπρωμένο της.
ήταν βέβαιη πως είχε δει το μέλλον της στα πούπουλα.
ήξερε καλά με ποιον ήθελε να το μοιραστεί.

Офа.невинно утонувшая by jashka gromova

νά' ταν μονάχα διαφορετικά τα πράγματα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: